EL COMPROMÍS DEL CLUB ATLÈTIC BALENYÀ

 
El Club Atlètic Balenyà té com a objectiu la formació esportiva i humana dels infants i joves i s’implica, per mitjà de l’esport, en el progrés social de la ciutat i de la comarca. Per això, ens comprometem a
  • Comportar-nos amb esportivitat i amb respecte pels adversaris i pels àrbitres. Tolerància zero amb la violència.

 

  • Fer-nos dignes de representar el poble de Balenyà i la comarca d’Osona arreu on competim.

 

  • Promoure l’esport femení en igualtat de condicions amb el masculí, contra prejudicis i arquetips socials.

 

  • Reprovar qualsevol tipus de discriminació, tant dins la nostra entitat com en el nostre entorn esportiu i social.

 

  • Oferir als infants i joves de la nostra Escola un espai de socialització basat en l’esforç, el respecte i la companyonia, amb un equilibri entre la diversió, l’aprenentatge i la competició.

 

  • Seleccionar un cos tècnic capacitat per oferir una formació esportiva de qualitat i contribuir al desenvolupament personal, social i ciutadà dels infants i joves.

 

  • Adaptar l’activitat esportiva a la maduresai les capacitats de cada infant o jove esportista.

 

  • Garantir un entorn segur i saludable per a la pràctica esportiva.

 

  • Tractar amb respecte el material esportiu i les instal·lacions, tant les pròpies com les dels altres clubs.

 

  • Treballar conjuntament amb les famílies dels esportistes pel progrés i la cohesió social, en col·laboració amb les entitats i les institucions de Balenyà i d’Osona.