DECÀLEG DELS EQUIPS DE FUTBOL BASE DEL CLUB ATLÈTIC BALENYÀ

  • Tots els equips de l’Atlètic Balenyà entrenaran seguint un procés  d’ensenyament-aprenentatge que tindrà com a objectius: l’entreteniment  lúdic, el desenvolupament educatiu i la formació competitiva.

 

  • El Club Atlètic Balenyà desenvoluparà un programa de valors  que vertebrarà el marc de relació entre tots els estaments de l’entitat:  futbolistes, tècnics, directius, famílies i aficionats.

 

  • Per contribuir a una millor integració dels conceptes del joc per part  dels entrenadors/es cap als/a les futbolistes, els equips de futbol base  del Club Atlètic Balenyà treballaran a partir d’uns sistemes de  joc preestablerts, tant per al Futbol 7 com per al Futbol 11.

 

  • Al final de cada temporada esportiva, tots/es els/les futbolistes  hauran disputat un nombre similar de minuts jugats. Els tècnics de l’Atlètic Balenyà seran els responsables de fer una distribució equitativa del temps d’intervenció de cada membre de l’equip.

 

  • Les plantilles de Futbol 7 estaran formades per grups d’entre 9 i 12 futbolistes, mentre que els equips de Futbol 11 seran d’entre 16 i 20 jugadors/es.  D’aquesta manera es garantirà la continuïtat dels equips al llarg de  tota la temporada i la participació activa de tots/es els/les esportistes.

 

  • El futbol formatiu de l’Atlètic Balenyà apostarà per la coeducació  i la igualtat d’oportunitats entre nens i nenes, nois i noies.  Per això els equips de Futbol 7 seran mixtes i, per tant, la distribució  dels futbolistes es farà segons les seves habilitats, no per raó de gènere,  mentre que els equips de Futbol 11, quan les diferències físiques  són més evidents, es diferenciaran els equips masculins dels femenins.

 

  • Els equips de futbol base del Club Atlètic Balenyà estaran dirigits,  en el cas dels equips d’Iniciació i de Futbol a 7, per un/a entrenador/a,  i en el cas dels equips de Futbol 11 per 2 entrenadors/es,  amb una alta qualificació tècnica i pedagògica.

 

  • Tots els equips de futbol base de l’Atlètic Balenyà entrenaran  dos dies a la setmana, per bé que es valorarà si els equips de Futbol 11,  durant alguns períodes de la Temporada, entrenen tres dies a la setmana.

 

  • L’insult, l’escridassada, la baralla, el gest de menyspreu o l’agressió  seran accions absolutament alienes al comportament dels nostres equips,  que hauran de comportar-se amb total esportivitat i amb cortesia  vers els membres de l’equip contrari, els àrbitres i el públic.

 

  • Els equips del CA Balenyà participaran en les competicions  organitzades pel Consell Esportiu d’Osona o bé per la  Federació Catalana de Futbol, a criteri dels tècnics i de les famílies.